Czas trwania loterii 01.09- 31.12.2023

Aby wziąć udział w loterii:

  1. Kup w dn. 01.09-31.12.2023 dowolny produkt EPSON (z wyłączeniem papierów i materiałów eksploatacyjnych).
  2. Wypełnij formularz zgłoszenia w ciągu 30 dni od daty zakupu produktu, ostatni dzień rejestracji zgłoszeń: 31.12.2023.
  3. Dołącz wyraźny skan lub zdjęcie dowodu zakupu produktu.
  4. Dołącz czytelne zdjęcie numeru seryjnego, który znajduje się na urządzeniu.
  5. Czekaj na losowania i wygrywaj wspaniałe nagrody!

Pytania związane ze zgłoszeniem można przesyłać drogą e-mailową na adres epsonloteria@karlsbad.pl

Regulamin

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja zgłoszeń została zakończona.
Dziękujemy!